گروه برنامه نویسی گل آپ

مس کابل قرمز= 97000 مس کابل سیاه96000 مس مخابراتی= 93000 مس ذوبی= 91000 لباربرنجی= 68000 سماور= 65000 رادیات برنجی= 61000 🔸ضایعات آلمینیوم نرم وخشک🔸 آلومینیوم نرم= 26500 پروفیل شاخه=27000 آلمینیوم خشک درشت بار= 24000 قوطی رانی=20500 آلمینیوم خشک درهم= 22000 رینگ آلمینیومی= 27500 پیستون وسرسیلندر= 26300 رادیات آلومینیومی=23000 🔸ضایعات سرب وباطری🔸 سرب خشک= 23500 سرب نرم= 22000 باطری خشک ایرانی= 17500 باطری خشک خارجی= 17000 باطری یو پی اس= 17000 باطری موتوری= 16000 🔸ضایعات استیل🔸 استیل نگیر= 13000 استیل بگیر= 7500 استیل هندی(منگنز)= 4500

📆 شنبه=99/3/31 📆 📋قیمت فلزات📋 🔸ضایعات مس وبرنج🔸 مس کابل قرمز= 92000 مس کابل سیاه91000 مس مخابراتی= 88000 مس ذوبی= 86000 لباربرنجی= 64000 سماور= 62000 رادیات برنجی= 58500 🔸ضایعات آلمینیوم نرم وخشک🔸 آلمینیوم نرم= 26000 پروفیل شاخه=26000 آلمینیوم خشک درشت بار= 23200 قوطی رانی=19500 آلمینیوم خشک درهم= 22000 رینگ آلمینیومی= 27000 پیستون وسرسیلندر= 25500 رادیات آلومینیومی=22000 🔸ضایعات سرب وباطری🔸 سرب خشک= 23000 سرب نرم= 22500 باطری خشک ایرانی= 16800 باطری خشک خارجی= 16400 باطری یو پی اس= 16200 باطری موتوری= 15300 ⚠️برای دریافت قیمت اقلام ذکرنشده مانند= وایروسیم روکش دار،موتوریخچال،دینام کولر،کیلوباروداغونی،رادیات لوله مسی،نماکامپوزیت،سوفاله نرم،خشک وبرنج و… تماس حاصل فرمایید. ♦️با

قیمت آلومینیم نرمه:21500 شاخه:22000 رانی:14000 خشکه:18000 رینگ :24000 پستون:19000 سرسیلند :19000 سفاله نرم:14000 سفاله خشک:15000 رادیات:17000 زینگ:23000 قیمت مس مس کابلی :73000 مس کابلی سیاه:72000 مس مخابراتی :70000 مس آرمیچر:69000 لوله مسی:68000 مس ذوبی:67000 قیمت برنج زردبار:58000 سفید بار :56000 درهم بار:57000 دم قیچی :59000 سفاله برنج:52500 رادیات برنجی:53000 مفرغ(برنز):53500 قیمت سرب سرب خشک21500 سرب نرم20500 قیمت استیل 304:10500316:18000 بروز شده مورخ ۹۹/۰۲/۱۳

مس……………………….۵۴۰۰۰ لبار……………………………۴۳۰۰۰ پروفیل………………..………۱۶۵۰۰ الومینیوم خشک………………………….۱۴۰۰۰ ضایعات استیل…………………….………..۷۶۰۰ باطری فرسوده …………………….…………۱۲۵۰۰ دینام سیم پیچ………………………………۸۰۰۰ فلز رانی……………………………….۱۱۱۰۰ رادیاتور برنج…………………………..۳۹۰۰۰ بروز شده مورخ 1399/02/13

مس……………….64000 لبار…………………54000 پروفیل…………………21000 الومینیوم خشک…….18000 ضایعات استیل………11000 باطری فرسوده ………15700 دینام سیم پیچ………10200 فلز رانی………….11100 رادیاتور برنج………..48600 بروز شده مورخ 1399/01/27

قیمت فلزات رنگی 🗒پنج شنبه: 99/2/4🗓ضایعات مس وبرنج:مس کابلی قرمز=72500مس کابلی سیاه=71500مس مخابراتی=69000مس ذوبی=67500برنج زردبار=57000برنج درهم=56000رادیات برنجی=50000سفاله برنج=52000سفیدبار=55000مفرغ(برنز)=53500ضایعات استیل:استیل نگیر۳۰۴=9700استیل بگیر =6700ضایعات آلمینیوم نرم:آلمینیوم نرم=21000پروفیل شاخه=21500سوفاله آلمینیوم نرم=13500ضایعات آلمینیوم خشک:آلمینیوم خشک=17700سوفاله آلمینیوم خشک=15500رینگ آلمینیومی=23000پیستون=21500سرسیلندر=21500رادیات آلمینیومی=18000قوطی رانی=15500ضایعات سرب وباطری:سرب نرم=20500سرب خشک=21500باطری خشک ایرانی=15500باطری خشک خارجی=15000باطری موتوری=13500

مس……………………….۵۴۰۰۰ لبار……………………………۴۳۰۰۰ پروفیل………………..………۱۶۵۰۰ الومینیوم خشک………………………….۱۴۰۰۰ ضایعات استیل…………………….………..۷۶۰۰ باطری فرسوده …………………….…………۱۲۵۰۰ دینام سیم پیچ………………………………۸۰۰۰ فلز رانی……………………………….۱۱۱۰۰ رادیاتور برنج…………………………..۳۹۰۰۰ بروز شده مورخ 1399/01/27