قیمت فلزات رنگی 🗒پنج شنبه: 99/2/4🗓ضایعات مس وبرنج:مس کابلی قرمز=72500مس کابلی سیاه=71500مس مخابراتی=69000مس ذوبی=67500برنج زردبار=57000برنج درهم=56000رادیات برنجی=50000سفاله برنج=52000سفیدبار=55000مفرغ(برنز)=53500ضایعات استیل:استیل نگیر۳۰۴=9700استیل بگیر =6700ضایعات آلمینیوم نرم:آلمینیوم نرم=21000پروفیل شاخه=21500سوفاله آلمینیوم نرم=13500ضایعات آلمینیوم خشک:آلمینیوم خشک=17700سوفاله آلمینیوم خشک=15500رینگ آلمینیومی=23000پیستون=21500سرسیلندر=21500رادیات آلمینیومی=18000قوطی رانی=15500ضایعات سرب وباطری:سرب نرم=20500سرب خشک=21500باطری خشک ایرانی=15500باطری خشک خارجی=15000باطری موتوری=13500

مس……………………….۵۴۰۰۰ لبار……………………………۴۳۰۰۰ پروفیل………………..………۱۶۵۰۰ الومینیوم خشک………………………….۱۴۰۰۰ ضایعات استیل…………………….………..۷۶۰۰ باطری فرسوده …………………….…………۱۲۵۰۰ دینام سیم پیچ………………………………۸۰۰۰ فلز رانی……………………………….۱۱۱۰۰ رادیاتور برنج…………………………..۳۹۰۰۰ بروز شده مورخ 1399/01/27