مس کابل قرمز= 97000 مس کابل سیاه96000 مس مخابراتی= 93000 مس ذوبی= 91000 لباربرنجی= 68000 سماور= 65000 رادیات برنجی= 61000 🔸ضایعات آلمینیوم نرم وخشک🔸 آلومینیوم نرم= 26500 پروفیل شاخه=27000 آلمینیوم خشک درشت بار= 24000 قوطی رانی=20500 آلمینیوم خشک درهم= 22000 رینگ آلمینیومی= 27500 پیستون وسرسیلندر= 26300 رادیات آلومینیومی=23000 🔸ضایعات سرب وباطری🔸 سرب خشک= 23500 سرب نرم= 22000 باطری خشک ایرانی= 17500 باطری خشک خارجی= 17000 باطری یو پی اس= 17000 باطری موتوری= 16000 🔸ضایعات استیل🔸 استیل نگیر= 13000 استیل بگیر= 7500 استیل هندی(منگنز)= 4500